RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

  Fields of Speciality:
 • Retail and services
 • Industry and brownfields
 • Tourism and energy landscape

education

  2005 PhD in Regional Geography and Regional Development (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)

  2000 RNDr. in Geography (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)

  1997 Mgr. (MA) in geography (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)

professional career

 • 19997 - 1999: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno, specialist
 • 1999 - 2002: GaREP, spol. s.r.o., regional and economics consultancy, project coordinator, strategic documents designer
 • 2002 - 2004: Výzkumné centrum regionálního rozvoje, MU (civilní vojenská služba)
 • Since 2004: Department of regional economics and administration, Faculty of Economics and Administration, Masaryk university, Brno, senior lecturer
 • Since 2011: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno (scientific worker)

Projects – member of research team

  2014-2015 New methods for improving brownfields regeneration to optimize decision-making processes (TD020259), Technology Agency of the Czech Republic

  2011 - 2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE, project 7th Framework Programme of EU, No. ENV.2010.3.1.5-2, coordination of research activities for work package 3 with tittle Success metrics and prioritisation tool) www.timbre-project.eu

  2011 - 2013 ENGELA - Energy landscapes: innovation, development and internationalization of research. (CZ.1.07/2.3.00/20.0025) www.engela.eu

selected publications

Peer reviewed papers

 • Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., Frantál, B. (2014): Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-socialistic Deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41E, 109-128.
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Klusáček, P.,Kulla, M, Kunc, J., Havlíček, M. (2014): The expansion of coal mining in the depression areas - a way to development? Human Geographies, 8 (1), 5-15.
 • Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J. (2014): Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1), 66-77.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Havlíček, M. (2014): Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhoniciana, 106 (1), 35-44.
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R. (2013): Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Context (A Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 21 (2), 5-19.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kulla, M., Mintálová, T. Navrátil, J., Van der Horst, D. (2013): Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica, 44 (2), 75-92.
 • Martinát, S., Mintálová, T., Dvořák, P., Navrátil, J., Klusáček, P., Kunc, J. (2013): Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration. Geographica Cassoviensis, 7 (2), 41-49.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2011): Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy, Urbanismus a územní rozvoj, XIV, 1/2011, s. 13-17, ISSN 1212-0855
 • Klusáček, P., Krejčí T., Kunc, J., Martinát , S., Nováková, E. (2011): Post-Industrial Landscape in the Relation to Local Self-Governmnet in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, p. 18-28 No. 4, ISSN 1210-8812.

Books or chapters in books

 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. Brownfields - cesta od minulosti do budoucnosti. Vojvodíková, B. (ed.), European Science and Art Publishing, Praha, 36-49.
 • Kunc, J., Petr, O., Šauer, M., Tonev, P., Vystoupil, J. (2013): Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In: Frantál, B., Martinát, S. (eds).: New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 119-130.
 • Vojvodíková (ed.), B., Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kuchtová, R., Marková, B., Tichá, I. Krčmář, I. (2012): Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček, Professional Publishing, Praha, 116.

Conference proceedings

 • Osman, R., Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2014): Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In: Sborník příspěvků z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 605-612.
 • Černík, J., Kunc, J. (2014): Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In: Sborník příspěvků z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 613-620.
 • Malachová, A., Kunc, J. (2013): Developerské projekty na brownfields: případové studie z Brna. In: Sborník příspěvků z XVI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 245-255.
 • Kunc, J., Holečková, V., Sedlář, J. (2013): Postoje zemí k jaderné energii: změny po Fukušimě. In: Sborník příspěvků z XVI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 297-302.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S., Tonev, P. (2012): Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno: Masaryk university, 82-88.
 • Kunc, J., Frantál, B., Klusáček, P. (2011): Brownfields jako lokality pro umístění zdrojů energie? In: Sborník příspěvků z XIV Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 132-140.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S., Tonev, P. (2011): Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In: Sborník příspěvků z 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika. Brno: Masarykova univerzita Brno, 82-82.

Research reports

 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A., Cosmo, L., (2014): Prioritization Tool: Results of demonstration studies and outreach material (Deliverable D3.3 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).
 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A. (2013): Prioritization Tool, Software and Manual (Deliverable D3.2 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored improvement of brownfields regeneration in Europe - www.timbre-project.eu)
 • Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2012): Report on results of survey on brownfield regeneration and statistical analysis (Deliverable D3.1 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).