RNDr. Jan Munzar, CSc.

  Fields of Speciality:
 • historic meteorology and climatology
 • physical geography
 • environmental geography

education

  1963 graduated from Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, specialization meteorology (graduate physicist)

  1969 Doctor Degree (RNDr.), University J. E. Purkyně, Faculty of Sciences, field of study Physical geography

  1977 Scientific Degree (Candidate of geographical sciences – CSc.=Ph.D), Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences Brno, specialization Physical geography

professional career

  1963 – 1969 Institute of Atmospheric Physics, Czechoslovak Academy of Sciences in Prague (research assistant)

  1969 – 1993 Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences/Academy of Sciences of Czech Republic in Brno (from 1977 scientist)

  od 1993 Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno branch of environmental geography – scientist (work load 2010-2011 50 %, 2012-2014 40 %)

grant projects

  1992 – 1994 Natural hazards for some selected towns, villages and important technological structures in the Czech Republic (co-investigator)

  1999 – 2002 Floods, landscape and people in Morava/March River basin (Grant Agency of AS CR) – co-investigator

  2003 – 2004 Long-term changes of extreme drought occurrence in Czechia (Czech Science Foundation) – co-investigator

  2004 – 2005 Floods and people in the Czech Republic: Loss of the Historical Memory (Grant Agency of AS CR) – main investigator

  2006 – 2008 Historical floods in the Czech Republic in Mid-European context: their documentation, assessment and impacts (Grant Agency of AS CR) – main investigator

others skilled activities

  1993 – 2002 editor in chief or peer reviewed journal Moravian Geographical Reports, since 2003 member of editorial board of this IF journal

  2010 – 2014 in evaluated period reviewer of the articles for peer reviewed journal Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin

  2010 – 2014 in evaluated period opponent and member of examination board of PhD thesis and tutor of 2 PhD theses at the Faculty of Science of Charles University in Prague, consultant 1 rigorous thesis and 2 bachelor theses, too

  2005 – 2011 head of the historical meteorology group of the Ctech Meteorological Society, since 2012 deputy head

  2010 – 2011 member of attestation board of the Institute of Geonics of AS CR

  2013 co-investigator of the important result of the Institute of Geonics of AS CR „Documentation and evaluation of the natural processes and extremes with respect their impacts in the landscape“

  2010 – 2014 in evaluated period active participation on the important scientific meetings

  2010 – 2014 in evaluated period scientific and publication collaboration with the specialists from the Austria, Germany, Hungary, Slovakia and Poland

Selected publicatons

2010 - 2014

PEER REVIEWED PAPERS

 • Elleder, L. – Munzar, J. – Šírová, J. – Ondráček, S. – Krejčí, J. – Lopaur, M. – Dragoun, Z. (2014): Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině – rekonstrukce katastrofy po 300 letech. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 6, p. 161-173.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Ohlédnutí za jedním z největších hydrometeorologických extrémů 19. století ve střední Evropě v roce 1813 (K jeho 200. výročí). Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 1, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): A note on extreme European rainfall events. Weather. Vol. 68, No. 8, p. 199-200.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2013): Velké přeshraniční povodně na Odře. Geografické rozhledy. Vol. 22, No. 5, p. 10-11.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Povodeň jako jedna z možných přírodních katastrof v České republice. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Vol. 18, No. 1, p. 3-17.
 • Munzar, J. – Kokojanová, M. (2012): Katastrofální povodně na Moravě na příkladech z 2. poloviny 16. století. Střední Morava, Vol. 33, p. 4-15.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Historické povodně a jejich dokumentace. Geografické rozhledy, Vol. 21, No. 5, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. (2011): Central european one-day precipitation records. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 1, p. 32-40.
 • Munzar, J. – Prchal, V. (2011): Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících T. A. Seemana. Theatrum historiae, Vol. 6, No. 9, p. 161-174.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2011): Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století. Historická geografie/Historical Geography, Vol. 37, No. 2, p. 231-242.
 • Munzar, J. (2011): Starý tisk o povodňové katastrofě v Šumperku v létě 1591. Severní Morava, Vol. 55, p. 43-45.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. – Dancewicz, A. – Szalai, S. (2011): Jednodenní srážkové úhrny 300 mm a více ve střední Evropě. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin, Vol. 64, No. 4, p. 107-112.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy (Acta Musei Bohemiae Borealis - Scientiae Naturales), Vol. 28, No. 2010, p. 3 – 15.
 • Munzar, J. – Deutsch, M. – Ondráček, S. – Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 4, p. 2-10.

BOOKS OR CHAPTERS IN BOOKS

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897, p. 389 – 396. – Book Chapter in: PRZYBYLAK, R. et al. (eds.): The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer, Dordrecht – Heidelberg – London – New York, 2010. xviii, 535 pp.

PEER REVIEWED PROCEEDINGS PAPERS

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století. In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2014 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 113-121.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (K 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi). In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 177-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Hrádek, M. (2012): Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí). In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 178-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města. In: Říční krajina 8 – River landscape 8. Sborník příspěvků z 8. ročníku konference Říční krajina, s. 97-102. Koalice pro řeky, Univerzita Karlova, Praha.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2011): Povodně – přirozený jev, který ale pokaždé překvapí (Příspěvek k oživení ztracené historické paměti). In: Říční krajina 7 – River landscape 7. Sborník příspěvků ze 7. ročníku konference Říční krajina, s. 129-133. Koalice pro řeky, Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 – přírodní katastrofa, která si vyžádala 35 lidských životů. In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2010 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“, s. 73 – 80. České vysoké učení technické, Praha.