Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

  Specializace:
 • Adaptace společnosti na extrémní projevy počasí, odolnost domácností
 • Samozásobitelství, environmentální a ekonomické aspekty produkce potravin
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 • Environmentální a kulturní aspekty regenerace brownfieldů
 • Environmentální migrace

vzdělání

  2014: Ph.D. – Aplikovaná a krajinná ekologie (Ph.D), Mendelova Univerzita Brno, Agronomická fakulta, Oddělení Aplikované a krajinné ekologie, distanční studium

  2011: Pedagogická specializace pro střední školy, Palackého univerzita Olomouc, Pedagogická fakulta, distanční studium

  2002: Mgr. Environmentální studia, Masarykova universita, Fakulta sociální studií, Brno

  1998: Bc. Knihovnictví a informační věda, Slezská univerzita Opava, Filosoficko-přírodovědecká fakulta

zaměstnání

  od 2015: výzkumná pracovnice, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie, Brno

  2014 - 2015: metodička a administrátorka, Líska, z.s., Vsetín

  2014 - 2015: asistentka postdok, Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra regionálního managementu, České Budějovice

  2012 - 2014: výzkumná pracovnice, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i, Brno

  2002 - 2012: odborná a pedagogická pracovnice, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

  2005 - 2010: rodičovská dovolená

grantové projekty

  2014 - 2015: metodička a administrátorka: Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání, CZ.1.07/1.1.00/53.0009, KA2 Zdravá a bezpečná škola

  2012 – 2014: řešitelka: Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií, CZ.1.07/2.4.00/31.0056

  2013: hlavní řešitelka: Výzvy pro městské zemědělství v Evropě, COST LD13033

  2013: řešitelka: Změna klimatu a migrace jako adaptace,COST LD13032

  2011 - 2012: řešitelka: On-line informační systém CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy, Revolvingový fond MŽP

členství v organizacích

  Cost Action Urban Agriculture Europe, TD 1106

  Líska, z.s.

  Český svaz včelařů

Vybrané publikace

Články v odborných recenzovaných periodikách

 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., Procházka, D. (2017): Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. The Geographical Journal, DOI: 10.1111/geoj.12177 (IF2015 = 3.206, Q1 in Geography)
 • Stojanov, R., Duží, B., Daněk, T., Němec, D., Procházka, D. (2015): Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability 7(9): 12758-12786. (IF2015 = 1.343, Q3 in Environmental Science)
 • Stojanov, R., Duží, B., Bureš, O. (2016): Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008–2010). Geografie, 121(3): 419–436. (IF2015= 0.415, Q4 in Geography)
 • DUŽÍ,B.; VIKHROV,D.; KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JAKUBÍNSKÝ, J. (2015). Household Flood Risk Reduction in the Czech Republic. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20(4): 499-504.
 • DUŽÍ, B; VIKHROV, D.KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JUŘIČKA, D. Household Measures for River Flood Risk Reduction in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management. Publ. online: 23 JAN 2015, DOI: 10.1111/jfr3.12132
 • DUŽÍ, B.; JAKUBÍNSKÝ, J.(2013). Dilemma of Brownfields Redevelopment in Post-Communist Cities. The Case Study of Ostrava: the Czech Republic. Human Geographies, 7 (2): 53-64
 • STOJANOV, R.; DUŽÍ, B. (2013). Migrace jako adaptace na změnu klimatu. Mezinárodní vztahy, 48 (3): 9-31.
 • DUŽÍ, B.(2012). Změna klimatu: možnosti didaktického využití ve výuce středních škol. Envigogika, (7)1: 1-24

Odborné knihy a kapitoly v knihách (B, C)

 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., Procházka, D. (2016): Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Milan, A.; Schraven, B.; Warner, K.; Cascone, N. (Eds.): Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses. Springer, pp. 87-103. DOI 10.1007/978-3-319-42922-9_5 ISBN 978-3-319-42920-5
 • DUŽÍ, B., TÓTH, A., BIHUŇOVÁ, M., STOJANOV, R. (2014. Challenges of urban agriculture. Highlights on Czech and Slovak experience.In: Challenges of Central Europe: Society and Environment. Praha,Karlova univerzita. s. 82-107
 • DUŽÍ, B.; VÁVRA, J.; JUŘIČKA, D.; KELMAN, I.; VIKHROV, D.; PETERS, V.; JANOŠÍKOVÁ, L.; MAVROGENIS, S.; STOJANOV, R.; CUDLÍNOVÁ, E.; LAPKA, M.; KYNICKÝ, J.; BRTNICKÝ, J.; NOVOTNÁ, J. (2014). Environmental Change: Adaptation Challenges. Brno: CVGZ AV ČR, 71 s. ISBN 978-80-87902-04-2
 • STOJANOV, R.; KELMAN, I.; MARTIN, M.; VIKHROV, D.; KNIVETON, D.; DUŽÍ, B. (2014): Migration as Adaptation? Population Dynamics in the Age of Climate Variability. Brno, CVGZ AV ČR. 67 s. ISBN 978-80-87902-03-5
 • STOJANOV, R. DUŽÍ, B., JAKUBÍNSKÝ, J. (2014). Climate Change, Floods And Migration: Lessons From BrahmaputraIn: Lopez-Gunn, E., Stucker, D. (eds): Climate Change through Water Resources Management. Capacity, Equity and Sustainability. Routledge – Earthscan. Routledge. s. 67-88. ISBN 978-0-415-63593-6
 • CAHLÍKOVÁ, Z., DUŽÍ, B. (2012). Impacts of Climate Change on Environment and Economic Sectors in Europe. In: Turnovec, F., Strielkowski, W., et al.: Advanced Economics of European Integration: selected issues. Praha, Karlova univerzita. ISBN 978-80-87404-33-1

Články v recenzovaných sbornících (D)

 • STOJANOV, R.; ULLAH, A.; DUŽÍ, B. (2013): Climate Change Impacts and Migration in Bangladesh. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic. . s. 60-65
 • DUŽÍ,B.; VIKHROV,D.; STOJANOV, R. ; JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Household Adaptation Strategies to Floods: The Case Study of The Bečva River Basin, The Czech Republic. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: CVGZ AV ČR. s. 20-25.
 • VIKHROV,D.; STOJANOV, R.; DUŽÍ,B.; JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Commuting Patterns of Czech Households Exposed to Flood Risk. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: CVGZ AV ČR. s. 84-89
 • DUŽÍ,B.; STOJANOV, R. (2013): Educational Dimension of Urban Gardens: Cases from the Czech Republic. Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis. XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology. 29 July – 1 August 2013. s. 367-368.

Popularizační práce

 • STOJANOV, R.; KELMAN, I.; DUŽÍ, B.; PROCHÁZKA, D.; DANĚK, T. (2015). Floods and migration in the Czech Republic. Forced Migration Review, 49: 49-50, Oxford university.
 • DUŽÍ, B.; STOJANOV, R. (2012): Globální oteplování – Mýty či fakta? In: Hoduláková, A.; Součková, L. (eds): Životní prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Praha: Člověk v tísni, str. 239-248. ISBN: 978-80-87456-23-1
 • DUŽÍ, B.; STOJANOV, R. (2012). Účet. In: Hoduláková, A.; Součková, L. (eds): Životní prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Praha: Člověk v tísni, str. 210-217. ISBN: 978-80-87456-23-1