Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

  Pozice
  Vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení

ResearcherID: G-3508-2014

ORCID: 0000-0001-9391-1126

Google Scholar

  Specializace
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Geografie sídel a urbánní geografie
 • Regenerace brownfields

Vzdělání

  2008 Ph.D. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1997 Mgr. v oborech Zeměpis a Dějepis, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká a Filozofická fakulta

Profesní činnost

  od 2002 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení od 2017)

  od 2010 Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (odborný asistent: výuka předmětů Teorie regionálního rozvoje a Geografie střední Evropy)

Vybrané projekty

  2019—2021 Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí (GAČR, 19-23870S), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-23870S

  2017—2019 Geografie recyklování urbánního prostoru (GAČR, 17-26934S), hlavní řešitel, https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA17-26934S

  2014—2018 Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil Management Research Action (INSPIRATION) (Horizon 2020, 681256), koordinátor výzkumných aktivit pro území České republiky, http://www.inspiration-h2020.eu

  2016—2017 Vojenské újezdy jako transformační území – scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu (TAČR Omega, TD03000261), hlavní řešitel, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TD03000261

  2014—2015 Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů (TAČR Omega, TD020259), hlavní řešitel, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TD020259

  2011—2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE, project 7. RP EU, ENV.2010.3.1.5-2), koordinátor výzkumných aktivit pro WP 3 Success metrics and prioritisation tool, http://www.timbre-project.eu

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Malý, J. , Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P. (2023): Rebuilding a community ‘centre’ under free-market pressure: the post-socialist experience with local brownfield management. Territory, Politics, Governance, 11(7), 1344-1364. Doi: 10.1080/21622671.2021.1916580 (IF 2022 = 2.6)
 • Navrátil, J., Martinát, S., Hewitt, R. J., Frazier, R. J., Klusáček, P., Škrabal, J., Krejčí, T., Osman, R., Pícha, K. (2023): Community Landscape Preferences for Reuse of Soviet-Era Post-Agricultural Brownfields—What's the Difference? Rural Sociology, 88(2): 362-391. Doi: 10.1111/ruso.12479 (IF 2022 = 2.3)
 • Osman, R., Klusáček, P., Malý, J., Alexandrescu, F. M. (2023): Rhythmanalysis and reproduction of space in a brownfield regeneration process: the case of Ústí nad Orlicí, Czech Republic. Eurasian Geography and Economics, 64(6): 705-731. Doi: 10.1080/15387216.2022.2057348 (IF 2022 = 3.8)
 • Klusáček, P., Charvátová, K., Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S. (2022): Regeneration of Post-Agricultural Brownfield for Social Care Needs in Rural Community: Is There Any Transferable Experience? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1): 240. Doi: 10.3390/ijerph19010240 (IF 2021 = 4.614)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Frazier, R.J., Klusáček, P., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Variation in brownfield reuse of derelict agricultural premises in diverse rural spaces. Journal of Rural Studies, 87: 124-136. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.004 (IF 2021 = 5.517)
 • Klusáček, P., Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Golubchikov, O., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Planning for the future of derelict farm premises: From abandonment to regeneration? Land Use Policy, 102: 105248. Doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105248 (IF 2021 = 6.189)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2020): Abandonment or Regeneration and Re-Use? Factors Affecting the Usage of Farm Premises in Different Social Spaces of the Rural. Sustainability, 12: 9124. Doi: 10.3390/su12219124 (IF 2019 = 2.576)
 • Klusáček, P., Martinát, S., Krejčí, T., Kunc, J., Hercik, J., Havlíček, M., Skokanová, H. (2020): Return of the Local Democracy to the Territory of the Military Training Areas (Case Study the Czech Republic). Communist and Post-Communist Studies, 53(2): 191–213. Doi: 10.1525/cpcs.2020.53.2.191 (IF 2019 = 0.951)
 • Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P., Malý, J. (2020): Taming the genius loci? Contesting post-socialist creative industries in the case of Brno's former prison. Cities, 98, 102578. Doi: 10.1016/j.cities.2019.102578 (IF 2019 = 4.802)
 • Klusáček, P., Martinát, S., Krejčí, T., Bartke, S. (2019): Re-development of a former military training area - The case of Brdy told from a local actors´ perspective. Land Use Policy, 82: 147–157. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.11.045 (IF 2019 = 3.682)
 • Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2019): The fate of socialist agricultural premises: To agricultural ‘brownfields’ and back again? Moravian Geographical Reports, 27(4): 207–216. Doi: 10.2478/mgr-2019-0016 (IF 2019 = 2.479)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Limasset, E., Pizzol, L., Merly, C., Gatchett, A. M., Le Guern, C., Martinát., S., Klusáček, P., Bartke, S. (2018): Points of Attention in Designing Tools for Regional Brownfield Prioritisation. Science of The Total Environment, 622–623: 997–1008. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.168 (IF 2018 = 5.589)
 • Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Pizzol, L., Zabeo, A., Giubilato, E., Critto, A., Bleicher, A. (2017): Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy, 19(5): 1323–1334. Doi: 10.1007/s10098–016–1331–8 (IF 2017 = 2.337)
 • Bartke, S., Martinát, S., Klusáček, P., Pizzol, L., Alexandrescu, F., Frantál, B., Critto, A., Zabeo, A. (2016): Targeted selection of brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User experiences from five cases testing the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Journal of Environmental Management, 184: 94–107. Doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.037 (IF 2016 = 4.010)
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S. (2016): Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 116: 178–192. Doi: 10.1016/j.jenvman.2015.09.030 (IF 2016 = 4.010)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2016): Where AD plants wildly grow: the spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable Energy, 95: 85–97. Doi: 10.1016/j.renene.2016.03.077 (IF 2016 = 4.357)
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post–socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48: 309–316. Doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003 (IF 2015 = 2.768)
 • Frantál, B., Greer–Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44: 9–18. Doi: 10.1016/j.cities.2014.12.007 (IF 2015 = 2.051)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Radzimski, A., Weinsziehr, T., Bartke, S., Hagemann, N., Klusacek, P., Martinat, S., & Großmann, K. (2017). Teaching Energy Poverty. In K. Großmann, A. Schaffrin, & C. Smigiel (Eds.), Energie und soziale Ungleichheit (pp. 699–721). Springer Fachmedien Wiesbaden. Doi: 10.1007/978-3-658-11723-8_26

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Člen Národního geografického komitétu
 • Člen redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti (Informace ČGS)
 • Jeden z nejproduktivnějších a nejvlivnějších autorů v oblasti výzkumů zaměřených na regenerace brownfields podle studie Lin, H., et al. (2019): A scientometric analysis and visualization of global research on brownfields. Environmental Science and Pollution Research, 26(17): 17666–17684. Doi: 10.1007/s11356-019-05149-3
 • Recenzent pro časopisy WOS (např. Land Use Policy, Science of the Total Environment, Journal of Cleaner Production) a pro hodnocení v rámci implementace metodiky M17+