Mgr. Jiří Malý, Ph.D., Born on August 1, 1987, in Mělník

  Fields of Speciality:
 • Human and regional geography
 • Spatial organization of society, settlement systems, functional regions, accessibility
 • Territorial development, spatial disparities
 • Metropolitan areas, mobility, urban planning

education

  photo of Maly

  2009: Bc. (BA) in Human geography - Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
  Bachelor thesis: City development within the metropolitan region

  2012: Mgr. (MA) in Social geography - Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
  Diploma thesis: Comparison of Prague and Brno metropolitan regions

  2017: Ph.D. in Regional Geography and Regional Planning - Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
  Dissertation: Territorial cohesion discourse: key concepts from a geographical perspective

professional career

  since 2014: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno

  since 2016: Brno City Chief Architect’s Office – data analyst

  2017-2019: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography – research worker

research projects

  2017 - 2019: Geography of recycling urban space (GAČR 17-26934S) – member of research team

  2017 - 2019: Spatial injustice of automobility technologies (GAČR 17-16097S) – member of research team

  2016 - 2017: Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services (TAČR TD03000079) – member of research team

teaching activities

  Human Geography (2012 - 2014); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno

  Territorial Planning and Town Planning (2013 - 2015); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno

publications

Papers in peer-reviewed journals

 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic, Land Use Policy, 73. pp. 29-39. IF 2017 = 3,194, Q1 in Environmental Studies
 • Malý, J. (2018): Questioning territorial cohesion: (Un)equal access to services of general interest. Papers in Regional Science, 97 (2). pp. 323-343. doi:10.1111/pirs.12250. IF(2017): 1,6, Q2 in Geography
 • Mulíček, O., Malý, J. (2018): Moving towards more cohesive and polycentric spatial patterns? Evidence from the Czech Republic, Papers in Regional Science, early view online, DOI: 10.1111/pirs.12383. IF 2017 = 1,6; Q2 in Geography
 • Frantál, B., Malý, J. (2017): Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic, Energy Policy, 104. pp. 134-143. IF 2017 = 4.039, Q1 in Environmental Sciences and Q2 in Energy & Fuels
 • Malý, J. (2016): Impact of Polycentric Urban Systems on Intraregional Disparities: A Micro-regional Approach, European Planning Studies, 24 (1). pp. 116-138. IF(2015): 1,056
 • Malý, J., Mulíček, O. (2016): European territorial cohesion policies: Parallels to socialist central planning? Moravian Geographical Reports, 24 (1), pp. 14-26. IF 2017 = 1,435; Q3 in Geography in 20173
 • Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M., Nemeškal, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24 (1), pp. 2-13. IF 2017 = 1,435; Q3 in Geography in 2017
 • Biolek, J., Andráško, I., Malý, J., Zrůstová, P. (2017): Interrelated aspects of residential suburbanization and collective quality of life: A case study in Czech suburbs. Acta geographica Slovenica, 57 (1), pp. 65-75.
 • Malý, J. (2016): Small Towns in the Context of “Borrowed Size” and “Agglomeration Shadow” Debates: the Case of the South Moravian Region (Czech Republic), European Countryside, 8 (4), pp. 333-350.

Conference proceedings/abstracts

 • Malý, J.: Brownfield regeneration in the post-socialist space: key actors and network configurations. In Association of American Geographers Annual Meeting, New Orleans. 2018.
 • Malý, J.: Recycling urban spaces in the post-socialist context: establishing a new actor-network. In Decolonising geographical knowledges: opening geography out to the world, Annual International Conference of Royal Geographical Society, London. 2017.
 • Osman, R., Malý, J., Klusáček, P. (2017): Přístupy ke studiu recyklace urbánního prostoru v České republice: Vývoj a perspektiva. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 536-543. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-69.
 • Sedláček, M., Malý, J.: Kancelář architekta města Brna. In Geografie změn. Změna geografie? Workshop doktorandů a doktorandek, Brno. 2017.
 • Malý, J., Krejčí, T., Trojan, J., Chudáček, S., Nováková, E. (2017): Dynamization of spatial data using location based services: Tourist potential of industrial heritage. In: Klímová, V., Žítek, V.: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 1. vydání, s. 715–722. ISBN: 978-80-21-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93
 • Malý, J., Dvořák, P., Šuška, P., Šveda, M.: Homogenizace či polarizace? Rezidenční vzorce a populační struktura Brna a Bratislavy. In XXI. Česko-slovenský geografický akademický seminář, Bratislava. 2016.
 • Malý, J.: Role malých měst v sídelním systému pohledem konceptů "borrowed size" a "agglomeration shadow". In Sborník abstraktů: Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice. 2016.
 • Malý, J.: Dostupnost služeb na periferii? Úloha lokálních center a závislost malých obcí. In „Čas(y) měst“: 100 let urbánních studií V. brněnská urbánní konference, Brno. 2015.
 • Malý, J.: Dostupnost služeb obecného zájmu jako cíl územní soudržnosti. In XX. Česko-slovenský geografický akademický seminář: Proměny prostorových struktur kulturní krajiny, Brno. 2015.
 • Malý, J.: Územní soudržnost: Podpora ekonomické konkurenceschopnosti nebo cesta k prostorové spravedlnosti? In Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová. Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 150-164, s. 150-164. ISBN 978-80-210-7943-4.
 • Malý, J.: Identifikace polycentrických struktur ve vztahově uzavřených funkčních regionech ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 554-564, 11 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • Malý, J.: Reaching Spatial Justice at Micro-Regional Level as a Path to Lower Intra-Regional Disparities. In Association of American Geographers Annual Meeting, Chicago. 2015.
 • Malý, J.: Vztah morfologické a funkční polycentricity na příkladu funkčních regionů ČR. In Sborník abstraktů – Geografie v srdci Evropy, 25. – 28. srpna 2014, Praha. 2014.
 • Malý, J.: Territorial Cohesion - An ambiguous concept. In Warsaw Regional Forum 2013. 2013. ISBN 978-83-61590-51-4.
 • Malý, J.: Territorial Cohesion – An ambiguous concept. In Annual International Conference 2013 New Geographical Frontiers, 27. – 30. září 2013, Londýn. 2013.
 • Biolek, J., Malý, J., Zrůstová, P.: Participativní umění a geografie: Inspirace akcemi Kateřiny Šedé. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 23-39, 17 s. ISBN 978-80-210-6415-7.
 • Zrůstová, P., Malý, J.: Narativní rozhovor v geografickém výzkumu českého pohraničí. In Robert Osman. Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 251-262, 12 s. ISBN 978-80-210-6230-6.