Novinky & Aktuality


 • Czech Science Café New York: Občan vědcem? Každý jím může být!
  Co to vlastně je občanská věda? Jak se zapojit a přispět k vědeckému poznání? A jak s tím vším souvisí moderní technologie? Odpovědi přinese přednáška, jejíž součástí bude i krátká instruktáž s ukázkou toho, jak se ihned zapojit. 19. 9. 2022. Více informací
 • probíhající výstavy:
 • Horácké muzeum, Nové Město na Moravě - od 21. 1. 2021 dostupná online
 • Zde můžete stáhnout prezentaci z přednášky, nebo si na Youtube pusťte krátký pořad Geodiverzita na Holedné
 • Publikace je určena zahrádkářům a zahrádkářkám, ale nejen jim. Bude užitečná také pro zastupitele a představitele městských samospráv, politiky, obecní úředníky, územní plánovače, novináře a všechny občany, kterým je téma městského zahrádkaření blízké. Kniha poukazuje na veřejnou prospěšnost zahrádek a na jejich význam pro vyvážený vývoj města. Tím také pootevírá dveře k obecnějšímu docenění role zahrádkaření ve městě a naznačuje, kudy je možné se vydat při plánování rozvoje měst nabízejících prostor pro kvalitní život v 21. století. volně ke stažení

 • V rámci projektu TAČR vznikl publicisticko-dokumentární pořad Vcházení do krajinomaleb, který se věnuje využití krajinomalby ve studiu změn krajiny.
  Dostupné díly: Vysočina, Brněnsko, Západní Morava a nejnověji Karpaty
 • VELKÝ ÚSPĚCH GEOGRAFIE! V soutěži Otevřená Věda 2021 v kategorii "Neživá příroda" vybojovala v nabité konkurenci 1. místo Magdaléna Musilová z Gymnázia Blansko. Prezentovala výsledky svého výzkumu Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna, který řešila pod vedením RNDr. Jakuba Trojana, MSc., Ph.D.. GRATULUJEME!
  A těšíme se na další nadané stážisty - přihlášování zde
 • RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. vystoupil v pořadu Týden v regionech České televize v reportáži z cyklu O vědě a vědcích, věnované problematice energetického přechodu k nízkouhlíkové společnosti
 • Mgr. Petr Klusáček, Ph.D., Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D. a RNDr. Jakub Trojan, MSc. MBA vystoupili v pořadu Týden v regionech České televize v reportáži z cyklu O vědě a vědcích, věnované problematice brownfieldů.
 • seminář VIRY KOLEM NÁS A V NÁS můžete sledovat na YouTube kanálu PotravinyAV21. Přednáška Dr. Barbory Duží na téma Odolnost českých domácností vůči krizím: zaostřeno na potraviny začíná v čase 3:12:20
 • Pracovníci Oddělení environmentální geografie se autorsky podíleli na několika kapitolách knihy „The Science of Citizen Science“, která byla vydaná nakladatelstvím Springer. Kniha je hlavním výstupem mezinárodního projektu COST Action "Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe".
  volně ke stažení
 • Dr. Barbora Duží z Oddělení environmentální geografie se zapojila do mezinárodního výzkumu zaměřeného na dopady pandemie COVID-19 na stravování a způsob získávání potravin. Data jsou získávána dotazníkovým šetřením určeným domácnostem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do projektu jsou zapojeny desítky evropských univerzit, výzkumných pracovišť a nevládních organizací. Výzkum v ČR zastřešuje program ´Potraviny pro budoucnost´ Strategie AV21 Akademie věd ČR.
 • food Nenechte si ujít přednášku Dr. Barbory Duží: Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19, kde představuje výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v českých domácnostech v červnu a červenci 2020.
 • Laserové skenování v Amatérské jeskyni - představení společného projektu hydrologů a geografů v České televizi
 • Krátká reportáž z Dne otevřených dvěří v pořadu Brněnské oko v čase 2:22
 • Laserové skenování Pravčické brány v České televizi
 • Laserové skenování Ledových slují na aktuálně.cz